Leerling aanmelden


Maak hieronder een keuze:  

4-jarige leerlingen

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs 
De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstig vierjarigen. 

Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft. 
Op de websitehttps://schoolwijzer.amsterdam.nlvindt u alle basisscholen in Amsterdam. 

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool’  en een aanmeldformulier. 
Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. 

In het kort 
Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding en inschrijving. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De plaatsing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. 

Voorrang op een school 
Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op https://schoolwijzer.amsterdam.nl voor een overzicht. 

Voorrangsregels 
Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn: 

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer 

Contact gegevens Schoolwijzer Amsterdam: 
Website: http://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ 
Helpdesk: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl 
Telefoon:020 251 8006 


Zij-instromers

Bent u op zoek naar een plek voor een leerling gedurende de basisschoolloopbaan? Dan kunt u contact opnemen met Helmi Wingens, onze intern begeleider. Dit kan door te mailen naar h.wingens@leonardodavincischool.nl