Instructies volgende week, belangrijke mail.
U heeft een belangrijke mail ontvangen met hierin de instructies voor het volgen van afstandsonderwijs per volgende week. We vragen u dit nauwkeurig te lezen!

En daarnaast een goed weekend gewenst!