Schooltijden gelijk gesteld.
U heeft een mail ontvangen waarin staat dat we vanaf morgen voor alle groepen gelijke schooltijden hanteren en afstappen van het kwartier spreiding. Ochtend: vanaf half 9 start tot half 12. Middag: half 1 tot half 4 We denken dat dit organisatorisch beter is. Voor meer info zie de mail.