Zie ik je nog?
We krijgen van veel ouders de begrijpelijke vraag 'zie ik je nog even voor de vakantie begint?' Uiteraard willen we ook ouders graag nog even zien. Hiervoor zijn we echter gebonden aan de strenge veiligheidsafspraken rondom Corona. De leerkrachten zullen op de laatste schooldag om 12.00 uur met de kinderen mee naar buiten komen en even op het plein aanwezig zijn of bij de poort. Zo kunnen we elkaar welicht toch nog even op afstand een goede vakantie wensen om vervolgens het plein weer te verlaten en de welverdiende vakantie te gaan vieren. Mocht dit voor u niet gaan, helemaal geen probleem. We begrijpen als geen ander dat het een bijzondere situatie is. We zien elkaar sowieso na de zomer en wensen iedereen een hele goede vakantie.