Verlof aanvragen


De kinderen van groep 1 tot en met 8 dienen in hun schoolloopbaan 7520 uur onderwijs te hebben gevolgd. Ieder jaar maken wij een berekening voor deze schooluren, de vakanties (vastgesteld door de overheid), vrije dagen, studiedagen en pauzes. 

Indien u voor uw kind extra verlof of vakantieverlof wilt hebben, kunt u dat aanvragen. Formulieren hiervoor kunt u onderaan deze pagina downloaden en inleveren bij de administratie of de leerkracht . De directie zal bij het al dan niet verlenen van het verlof de richtlijnen toepassen zoals die door het bevoegd gezag zijn opgesteld. Deze richtlijnen vindt u ook onderaan deze pagina. Indien u geen verlof aanvraag heeft ingediend, maar wel verlof neemt, zal de directie dit als ongeoorloofd verzuim moeten melden aan de leerplichtambtenaar van ons stadsdeel. 

Aanvraagformulier en richtlijnen vakantieverlof

Aanvraagformulier en richtlijnen extra verlof 
Verzuimprotocol


Voor meer informatie over leerplicht kunt u deze website van de gemeente Amsterdam bezoeken.