Veiligheid


In de school hangen overal plattegronden die in geval van nood de veilige weg naar buiten aangeven. De leerkrachten kunnen een ontruimingsplan in werking stellen. Dat gebeurt onder leiding van bedrijfshulpverleners. Meerdere leerkrachten zijn hiervoor opgeleid. Mocht er iets gebeuren, dan weten de leerkrachten wie ze om hulp kunnen vragen. In geval van brand zullen wij de school onmiddellijk ontruimen. Wij houden hiervoor oefeningen. Het is heel belangrijk dat u tijdens een oefening of calamiteit de opdrachten van de bedrijfshulpverleners opvolgt. De gymtoestellen en ook de klimrekken buiten, worden eens per jaar op veiligheid gecontroleerd.